O NÁS

Tento projekt vznikol z iniciatívy týchto partnerských organizácií: obce Štítnik, občianskeho združenia Štítnická Concordia, Združenia gemerských remeselníkov, OZ Kolovrat.

Cieľom projektu na rok 2016 bolo získanie Vodného hradu Štítnik do dlhodobého podnájmu od KSK do správy obce. Tento cieľ sa nám podarilo splniť. Ďalším našim cieľom na rok 2016 je sprístupnenie areálu hradu verejnosti. Poňali sme to vo veľkolepom štýle: slávnostné otvorenie sa uskutoční 13.8.2016. Je to dátum prvých Štítnických hradných hier, ktorých tradíciu by sme chceli stavať práve na spolupráci medzi jednotlivými združeniami a obcou. Zároveň by sme chceli prostredníctvom tohto podujatia celý projekt záchrany hradu spropagovať s cieľom získať finančné zdroje a záujem verejnosti o túto krásnu kultúrnu pamiatku.

V októbri 2016 plánujeme podanie žiadosti cez projekt Ministerstva kultúry 1.3 a 1.4, a prispieť tak k obnove pôvodnej architektúry a zároveň vytvoriť pracovné príležitosti.

Postupne by mal areál hradu slúžiť ako kultúrno~oddychové centrum. Plánujeme vytvorenie lukostrelnice, remeselnícke dielne s možnosťou vyskúšať si jednotlivé remeslá, zbrojnica a expozičné priestory.

Celý projekt by mal fungovať na základnych ľudských princípoch smerujúc od lásky ku kreativite. Ak by ste akýmkoľvek spôsobom chceli podporiť tento projekt, či už finančne alebo prácou či propagáciou, prosím, neváhajte nás kontaktovať.

brigada
brigada

OBNOVA HRADU

V spolupráci s vedením obce od začiatku roka pracujeme na tom, aby sme ľuďom znovu sprístupnili areál štítnického vodného hradu.

S realizáciou našej vízie sme začali vo februári tohto roka, rôzne povolenia sme vybavovali už viac ako jeden rok. Začali sme s odstraňovaním zarastených krovín a starého vybavenia strednej poľnohospodárskej školy, ktorá ešte donedávna fungovala v priestoroch budovy kaštieľa. Niektoré priestory, ako napríklad vnútro bašty, ostali desaťročia zamknuté a plné odpadu.

Peniaze na obnovu hradu by sme chceli získať prostredníctvom výziev Ministerstva kultúry, na písaní projektu už pracujeme. Spolupracujeme tiež s OZ Zachráňme hrady, avšak zatiaľ nie sme členom iba čakateľom na členstvo v tomto združení. Spolupráca je momentálne na úrovni výmeny informácií ohľadom správneho postupu pri obnove národnej kultúrnej pamiatky.

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť areál tak, aby bola pre návštevníkov a deti bezpečná a stále otvorená. Mala by to byť tiež oddychová zóna pre miestnych obyvateľov, park na oddych, galéria nie len s obrazmi ale aj s lokálnymi remeselnými výrobkami, stála lukostrelnica a rovnako stále remeselné dielne, kde si budú môcž ľudia vyrobiť vlastné suveníry.

Obnova by sa však mala dotknúť tiež legendami opradených tunelov a katakomb, ktorých existencia sa traduje po generácie. Hrad by mal byť takýmito chodbami spojený s neďalekým evanjelickým kostolom, hámrom, a dokonca vraj aj s Plešiveckou planinou. Mali slúžiť ako únikové cesty, ktoré sa využívali hlavne počast nájazdov Turkov.

Viac sa o našej činnosti dočítate na stránke rožňavského Korzára.

brigada
brigada
hrad
hrad
hrad
hrad