HISTÓRIA

Priamo v obci Štítnik, ktorá bola kedysi významným baníckym mestečkom, sa nachádza starý vodný hrad vybudovaný rodom štítnických Bebekovcov. Aj keď sa hrad v Štítniku spomína už v 13. storočí, povolenie na stavbu, resp. prestavbu, od kráľa dostali štítnický Bebekovci v r.1432. Tento hrad bol v minulosti chránený veľkými močariskami a predstavoval významnú protitureckú pevnosť. Do protitureckej obrannej línie bol zaradený v r.1559. V roku 1577 požiadala vojenská rada gemerský komitét, aby hrad prebudoval, lebo je zastaralý.

Prestavbu začali pravdepodobne v roku 1580 - 1585, pričom zosilnili vonkajšie opevnenie veľkými okrúhlymi delostreleckými baštami a zvýšili pozorovaciu hranolovú vežu drevenou nadstavbou.

O hrade sa zachoval popis z roku 1643 a 1649, podľa ktorých mal hrad jeden kamenný dom pre sedmohradského vojvodu (Rákocziho), do ktorého sa ide dreveným schodišťom. Horný dom, patriaci v tom čase Sztárayovi, bol opustený a slúžil ako sklad potravín. Spomína sa aj majer, maštale, stodola, sladovňa, hámre a rybník.

hrad
hrad
hrad
hrad

Ďalší popis o hrade sa zachoval v inventári z roku 1683, podľa ktorého mal od vstupnej brány napravo veľký rondel a po celom obvode hradieb drevenú ochodzu. Jeho obrana však útočníkom z východu nestačila a Turci pevnosť dobyli. Po ich odtiahnutí tu opäť sídlila uhorská šľachta (Balogovci, Pongrácovci, Bakošovci, Rákocziovci atď.), až kým hrad neznivočili protihabsburské stavovské povstania. Po poslednom z nich zostala na mieste kedysi mocnej pevnosti iba zrúcanina. V 19. storočí bolo však jedno jej krídlo zrekonštruované a prebudované baníckou rodinou Sárkányi na kaštieľ. V blízkosti tohto kaštieľa sa zachovali i niektoré pevnostné prvky pôvodného hradu.

V roku 1940 vyhorela jedna bašta a po II. sv. vojne bola v hospodárskej budove zriadená sódovkáreň. Areál hradu s kaštieľom prebudovaným na kuchyňu a jedáleň využívalo poľnohospodárske učilište do roku 2010.

V roku 2016 po vzájomnom vyrovnaní a dohodnutí s Košickým samosprávnym krajom prechádza areál hradu s parkom do vlastníctva obce Štítnik.