Štítnické hradné hry 13.8.2016

foto: Veronika Jánošíková