ZAŽITE STREDOVEK
NA VODNOM HRADE

Priamo v obci Štítnik, ktorá bola kedysi významným baníckym mestečkom, sa nachádza starý vodný hrad vybudovaný rodom štítnických Bebekovcov. Aj keď sa hrad v Štítniku spomína už v 13. storočí, povolenie na stavbu, resp. prestavbu, od kráľa dostali štítnický Bebekovci v r.1432. Tento hrad bol v minulosti chránený veľkými močariskami a predstavoval významnú protitureckú pevnosť. Do protitureckej obrannej línie bol zaradený v r.1559.

V súčasnosti Vám ponúkame komentovanú prehliadku hradu, jazdu na koni alebo lukostreľbu za symbolický poplatok.

Novinky